วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

นวัตกรรม บทเรียนโปรแกรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยอาจารย์อมรรัตน์ ธรรมศิริ

1 ความคิดเห็น:

Panthiti กล่าวว่า...

เพิ่งเสิร์ซมาเจอ.....เป็นกำลังใจให้อาจารย์ของซิวาเดอทุกท่านครับ...ฝากความคิดถึงให้อ.มอญด้วย...ขะหนานปรี