วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ทำบุญถวายเทียนพรรษาโดยตัวแทนนักเรียนและตัวแทนศิษย์เก่า ไปถวายเทียนยังวัดอมราวาส เนื่องจากสำนักสงฆ์บ้านซิวาเดอในปีนี้ไม่มีพระเข้าจำพรรษา จึงนำเอาเทียนไปถวายยังวัดอมราวาสไม่มีความคิดเห็น: