วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

คณะครูสอบวิชาภาษาไทย โดยข้อสอบจาก สพฐ. โดยมีครูตรงวิชาเอก และไม่ตรงวิชาเอก ดำเนินการสอบโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สามแลบ

ไม่มีความคิดเห็น: