วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เข้าร่วมแข่งขัีนวิ่งมาราธอน trib to trib marathon จัดโดยโครงการ ฮิลไทรบ์ ซัพพอร์ท โพรเจ็ค ร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง นางสาวอรพิมพ์ สกุลจันทร์จำรัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลที่ 2ไม่มีความคิดเห็น: