วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กลุ่ม Togeter และโครงการภาพของฉัน ฝันของน้อง ในวันที่ 3-7 ธันวาคม 2552อบรม 3 หลักสูตร โรงเรียนสบเมยวิทยาคม


อบรม 3 หลักส

ZD-1วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กำลังก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล และ ccf สาละวินสนับสนุนเครื่องกรองน้ำจำนวน 2 เครื่องสภาพก่อนปรับปรุงโรงอาหารเด็กพักนอน
ภาพค้าง กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มาวัดสถานที่ที่จะดำเนินการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายในปีงบประมาณนี้