วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

รับมอบหนังสือ 85 พันธ์ไม้ถวายในหลวง โดยรับมอบจากผู้จัดการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ cattellecom แม่สะเรียง กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ไม่มีความคิดเห็น: