วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ภาพค้าง กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มาวัดสถานที่ที่จะดำเนินการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายในปีงบประมาณนี้ไม่มีความคิดเห็น: