วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กำลังก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล และ ccf สาละวินสนับสนุนเครื่องกรองน้ำจำนวน 2 เครื่องไม่มีความคิดเห็น: