วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

กราบขอบพระคุณคุณนุ้ยบริจาคโต๊ะนั่งเรียนกับพื้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 ตัว

โต๊ะราคาตัวละ 340 บาท ตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านครับ
ตอนนี้ทางขาดยังเอาขึ้นไปไม่ได้ครับ และกราบ
ขอบพระคุณสำหรับโควต้าเรียนต่อจำนวน 2 ที่นั่ง
กราบขอบพระคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น: