วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

กราบขอบพระคุณ บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย มอบเครื่องคอมพิวเตอร์desktop จำนวน 2 เครื่อง กราบขอบพระคุณครับ ยังไม่ได้เอาขึ้นไปเลยครับ ทางช่วงนี้ขาดไม่มีความคิดเห็น: