วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กราบขอบพระคุณ คุณวิวัฒน์ เกิดไพบูลย์ มอบถังเก็บน้ำขนาด 2500 ลิตร จำนวน 3 ใบ ผ่านคุณสงวนศักดิ์ กาญจนพันธุ์

ท่านอดีตผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่สะเรียง เป็นผู้ส่งมอบ
แต่ยังไม่สามารถเอาขึ้นไปโรงเรียนได้ เพราะทางขาด

ไม่มีความคิดเห็น: