วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กราบเรียนท่านที่จะเข้ามาประเมิน

ขอท่านได้โปรดศึกษาดูปฏิทินเพื่อให้ตรงกับความพร้อมของโรงเรียนเรา
ซึ่งความพร้อมของเรา คือ หลังวันที่ 6 ธันวาคม เป็นต้นไป เพราะโรงเรียน
ของเราอยู่ห่างไกล กันดาร และยากจน จึงขอความอนุเคราะห์เรื่องเวลา
ให้กับผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนก่อน ซึ่งโรงเรียนต้องพึ่งพาอาศัย
ทรัพยากรจากผู้มาช่วยเหลือ ซึ่งท่านเหล่านั้นมีเวลาอันจำกัด อุตสาหะหา
ทรัพยากรมาให้โรงเรียนเรา ทั้งที่ท่านเหล่านั้นมาจากที่อันห่างไกล เคยมา
เยี่ยมเยือนโรงเรียนมาแล้ว และตั้งใจที่จะเพิ่มโอกาสแก่นักเรียนในช่วงดังกล่าว
หากโรงเรียนทำอย่างอื่นพร้อมกันไปก็ไม่สามารถให้ข้อมูลกับท่านได้เต็มที่
จึงกราบวิงวอนมา ณ ที่นี้ด้วย จักกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

2 ความคิดเห็น:

Krubaantong กล่าวว่า...

โรงเรียนนี้สวยจังนะเนี่ย....

Krubaantong กล่าวว่า...

สู้ สู้ ต่อไป...ด้วยความรักและศรัทธา..