วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กับวันในบ่ายแก่ ๆ และกิจกรรมทั่ว ๆ ไป

ความเสียสละและน้ำใจนั้นเต็มเปี่ยม
กิจกรรมที่ต้องเสียสละแรงกาย ขนส่งกระเบื้องปูพื้น
ขอบคุณกลุ่ม 21 และกลุ่มสังคมอื่น ๆ ที่ยื่นโอกาสให้กับนักเรียน
หรือบรรเลงหมู่
บรรเลงเดี่ยว
กิจกรรมวันศุกร์เิพิ่มความสนุกสนานกับดนตรี
กับกีฬาที่เตรียมแข่งขันกับพี่ ๆ เตรียมโดยครูประภาส
ไม่ใช่หมอกแต่เป็นฝุ่นล้วน ๆ บนเส้นทางที่คนไทยตาดำ ๆไม่มีสิทธิกำหนด

ไม่มีความคิดเห็น: