วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ค่ายทำดีเพื่อพ่อ และ ภาพของฉัน ฝันของน้อง (1)

ประชุมวันแรก
ทักทายกันก่อน
ของบริจาคกองมหึมา รอการคัดแยก
ขนส่งกันเป็นทอด ๆ
ทยอยขนของลงหนึ่งลำรถหกล้อ
วันแรกที่เข้าไป จากคนไทย เป็นฝรั่งหัวแดง ตัวแดง
ฝุ่นล้วน ๆ

ไม่มีความคิดเห็น: