วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

มอบชุดกันหนาว ตรา สพฐ. ตามที่ได้รับจัดสรรมาจากเขต 25 ชุด มอบให้นักเรียนพักนอนส่วนหนึ่ง


ไม่มีความคิดเห็น: