วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เข้าร่วมรับของบริจาคที่โรงเรียนบ้านแ่ม่สามแลบ โดยทีมคุณน้อยหน่า และคุณเจี๊ยบ ไรเดอร์

ขอบคุณหัวเรือใหญ่ คุณน้อยหน่า และคุณเจี๊ยบ ไรเดอร์
แล้วอนุโมทนาบัตรจะตามไปนะครับ
คุณน้อยหน้าทำกิจกรรมกับเด็ก
คุณ sam มาร่วมเล่นกับเด็กด้วย

ทีมของคุณน้อยหน้าและคุณเจี๊ยบ ไรเดอร์ มอบสิ่งของให้กับ
3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
และโรงเรียนบ้านสบเมย โดยใช้สถานทีโรงเรียนบ้านแม่สามแลบ
ในการมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนของนักเรียน
ตรงตามความต้องการของโรงเรียนมากที่สุด ทางโรงเรียน
กราบขอบพระคุณมากครับที่มอบโอกาสให้กับเด็กของเรา

ไม่มีความคิดเห็น: