วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ

ถวายพระพรออนไลน์
ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค กระบือ
ร่วมกับกลุ่ม togeter ทำความดี พัฒนาโรงเรียน
ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธี

ไม่มีความคิดเห็น: