วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

อาคารสำนักงานกำลังจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ถึงจะอย่างไรแม้จะช้ากว่าที่อื่นก็ไม่เป็นไร
เราก็จะมุ่งมั่นทำงานต่อไป เพราะอะไรก็สะดวกขึ้น
ก็หวังไว้อย่างนั้น


นั่นเป็นเพราะว่า การที่เราจะได้อะไรมาแต่ละอย่างนั้น
มักจะยากเย็นเสมอ ดูไฟฟ้าตั้งแต่แรกเริ่มที่จะได้มา
โรงเรียนอื่นได้ไปตั้งแต่ปี 2547 บ้าง ปี 2550 บ้าง ก่อน
ที่จะมาตกที่เราปี 2552 อันนี้คือสภาพความเป็นชายขอบ
ของโรงเรียนเรา คือคนอื่นจะนึกถึงเราเป็นรายสุดท้ายอย่าง
สม่ำเสมอ จริง ๆ แล้วเราไม่อยากเป็นชายขอบเช่นนี้
แต่ก็ถูกกีดกันให้ไปสู่ชายขอบดังหลักฐานตามป้ายนี้
การที่เราใช้ตัวภาษาอังกฤษ z แทนที่จะเป็นตัว S
ก็เพราะทำอะไร หรือจะได้อะไรก็มักจะยากเย็นกว่าคนอื่นเสมอ
เลยใช้อักษรตัวนี้เป็นตัวสุดท้าย
ตั้งแต่ตั้งโรงเรียนมา ยังไม่เคยมีอาคารสำนักงานหรือ
กองบัญชาการเลย เอกสารต่าง ๆ ฝากไว้ที่บ้านพักครูบ้าง
โดยเฉพาะโต๊ะทำงานของครูใหญ่ อาศัยทำงานบนโต๊ะครู
บนโต๊ะกินข้าว คราวนี้จะมีกองบัญชาการจริง ๆ แล้ว
และเอกสารทั้งหมดที่บกพร่องจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: