วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขอแสดงความยินดีกับนพดล อยู่พรหมแดน ว่าที่ลูกช้างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นพดล อยู่พรหมแดน ได้มาหาผมที่บ้าน แล้วแจ้งข่าวดีให้กับผมว่า
เขานั้นสอบเข้าในโครงการพิเศษของครูสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งตามสัญญาเมื่อสอบได้แล้ว ไม่สามารถไปสอบ
ที่อื่นได้อีก ซึ่งก็มีโควต้าของชาวไทยภูเขา ซึ่งตอนแรกเขาก็มุ่งมันที่จะสอบ
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เมื่อเขาสอบโครงการพิเศษนี้เขาได้
ตอบคำถามอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ว่าเขาควรเลือกเอาสาขารัฐศาสตร์เพื่อ
จะสอบเป็นปลัดอำเภอ หรือปลัด อบต.เพราะกิจกรรมที่เขาทำนั้นมีความ
ดีเด่นทางด้านรัฐศาสตร์อยู่แล้ว แต่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาตอบคำถามนี้ว่า
ถ้าจะเรียนไปพัฒนาบ้านเกิดนั้น มีวิธีเดียวคือเขาต้องเป็นครู หากเขาสอบ
เป็นปลัดอำเภอ หรือปลัด อบต. โอกาสในการพัฒนาบ้านเกิดมีน้อย
แต่ถ้าเขาเป็นครู โรงเรียนมีทุกหมู่บ้าน และใกล้ชิดกับชุมชนหมู่บ้านมากกว่า
เป็นปลัดอำเภอ เขาจึงเลือกเรียนต่อในโครงการพิเศษนี้ ผมฟังแล้วเห็นว่า
เขาก็คิดถูกแล้ว แต่ก็เสริมเขาไปว่า สาขารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น
สามารถเรียนมหาวิทยาลัยเปิดควบคู่กับการเรียนปกติก็ได้ แค่อ่านหนังสือ
แล้วก็ไปสอบ และการส่วนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มีประโยชน์สุดนั้น
กิจกรรมนักศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจำลองการใช้ชีวิตในการทำงานร่วมกัน
ตามความถนัด ทำให้เกิดความมั่นใจในการดำรงชีวิต เมื่อให้ข้อคิดเสร็จแล้ว
สิ่งที่ก้องอยู่ในสองหูของผมคือ เขาเลือกที่จะเรียนครูเพราะเขาต้องการรับใช้บ้านเกิด
คืนนั้นผมฝันดี เพราะจุดมุ่งหมายที่ผมตั้งมั่นเอาไว้นั้นสำเร็จเกือบ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์
เพราะได้ต้นแบบที่ดี และจะขยายผลไปยังรุ่นน้อง ให้มีกำลังใจต่อสู้เพื่อเป้าหมายคือ
การพัฒนาบ้านเกิด และเราจะยังติดตามเขาต่อไป เพื่อช่วยเหลือ และให้กำลังใจ
ในการต่อสู้ให้เขาบรรลุจุดมุ่งหมาย สู้ต่อไปนะ นพดล

ไม่มีความคิดเห็น: