วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

คำคม


ไม่มีสิ่งใดในโลกที่ดีหรือเลว
มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว
There is nothing either good or bad but thinking makes it so.
*****เชคเสปียร์*****


เพราะฉันคิด ฉันจึงมี
I think therofor I am
***เรอเน่ เดการ์ด (rene decarts)***

บุตรของเธอ ไม่ใช่บุตรของเธอ
เขาเหล่านั้นเป็นบุตรและธิดาแห่งชีวิต
เขามาทางเธอ แต่ไม่ได้มาจากเธอ
และแม้ว่าเขาอยู่กับเธอ แต่ก็ไม่ใช่สมบัติของเธอ
เธออาจจะให้ความรักแก่เขา แต่ไม่อาจให้ความนึกคิดได้
เพราะว่าเขาก็มีความนึกคิดของตนเอง
เธออาจจะให้ที่อยู่อาศัยแก่ร่างกายของเขาได้
แต่ไม่ใช่แก่วิญญาณของเขา เพราะว่าวิญญาณของเขา
อยู่ในบ้านของวันพรุ่งนี้ ซึ่งเธอไม่อาจเยี่ยมเยือนได้
แม้กระทั่งในความฝัน
เธออาจพยายามเป็นเหมือนเขาได้
แต่อย่าได้พยายามให้เขาเหมือนเธอ
เพราะชีวิตนั้นไม่เดินถอยหลัง หรือห่วงใยอยู่กับวันวาน
เธอนั้นเหมือนคันธนู บุตรหลานเหมือนลูกธนูอันมีชีวิต
ผู้ยิงเล็งที่หมายบนหนทางอันไม่รู้สิ้นสุด
พระองค์จะน้าวเธอเต็มแรง เพื่อว่าลูกธนูจะวิ่งเร็วและไปไกล
ขอให้การโน้มงอของเธอในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์เป็นไปด้วยความยินดี
เพราะ่ว่าเมื่อพระองค์รักลูกธนูที่บินไปนั้น
พระองค์ก็รักคันธนูที่อยู่นิ่งด้วย
Kahlil Gibran

ว่าด้วยการสอน
ไม่มีมนุษย์ใด อาจเปิดเผยสิ่งใดแก่เธอได้ นอกจากสิ่งที่ได้นอซบเซาอยู่ก่อนแล้ว
ในรุ่งอรุณแห่งปัญญาของเธอเอง
ครูอยู่เดินอยู่ภายใต้ร่มเงาโบสถ์ ในท่ามกลางสานุศิษย์ มิได้ให้ปัญหาของท่าน
แต่ให้ความเชื่อมั่นและความรักแก่ศิษย์
ถ้าท่านเป็นนักปราชญ์อย่างแท้จริงแล้ว ท่านจะไม่นำเธอก้าวล่วงเข้าสู่เคหาสน์แห่งปัญญาของท่าน
แต่จะนำเธอไปสู่แทบธรณีแห่งดวงจิตของเธอเอง
นักดาราศาสตร์อาจกล่าวให้เธอฟังถึงความเข้าใจของเขาต่อท้องฟ้า
แต่เขาก็ไม่อาจหยิบยก ความเข้าใจ อันนั้นให้แก่เธอได้
นักดนตรี อาจร้องทำนองเพลงทั้งหลาย อันมีอยู่ในห้วงเวหาให้เธอฟัง
แต่เขาไม่อาจให้โตรอันสดับจับทำนอง หรือ สำเนียงอันร้องสะท้อนรับทำนองนั้นแก่เธอได้
ผู้ชำนาญทางคณิตศาสตร์ อาจบอกถึงมาตราการวัดและระบบการชั่งวัดทั้งหมดแก่เธอ
แต่เขาก็ไม่อาจนำเธอก้าวเลยไปจากนั้นได้
เพราะการเห็นของบุคคลหนึ่่ง ไม่อาจให้ปีกแก่บุคคลอื่นขอยืมได้
และดังเช่นที่เธอแต่ละคน ยืนโดดเดี่ยวในปัญญาของพระเป็นเจ้า ก็จำเป็นที่เธอแต่ละคน
ต้องยืนอยู่เฉพาะตน ในขณะเมื่อมีปัญญาหยั่งรู้ถึงพระองค์ และปัญญาหยั่งรู้พื้นพิภพ
****kahlil Gibran****1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ครับสุดท้ายก็อยู่ที่ความคิด และการกระทำของแต่ละคน คิดดี ทำดี ก็จะมีแต่สิ่งดีๆ ครับ จู้ๆ

อั๋น