วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

น้ำสะอาดเดินทางไปสู่เป้าหมายแล้ว


แปลงผักก็ได้รับน้ำ ในภาพปลูกผักกาด กับต้นหอม

คุณภาพงาน สี่ดาวครึ่ง
ความทันเวลา ห้าดาว
วิธีการจัดการ ห้าดาว
ความสวยงาม สี่ดาวครึ่ง
การอุทิศและเสียสละ ห้าดาว
ยังมีเงินเหลือที่จะเอามาทำไฟฟ้าได้อีก
สำหรับครูประภาส นี่คือ จิตสำนึกรักบ้านเกิดที่แท้จริง
ขอบคุณสำหรับของขวัญที่จำเป็นสำหรับนักเรียน
ในช่วงปีใหม่นี้


ไม่มีความคิดเห็น: