วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ศักดิ์ใหญ่ สอนนักเีรียนเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ และงานอื่น ๆ ของศักดิ์ใหญ่เขาละ

นก 3
นก 2
นก 1
เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เตาที่ 2
เตาที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น: