วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ทีมของคุณปอล และคุณพ่อ คุณป้า เป็นทีมแรกที่ปูกระเบื้องให้กับโรงเรียน

ปูกระเบื้องแล้วครับ
แผนกเสริฟน้ำ
นักเรียนช่วยขนปูน
ทาสี
คุณพ่อและคุณป้ามาคุมงานด้วย
คุณปอล หัวหน้าทีมที่ 1
นักเรียนช่วยกันเก็บทราบ

ไม่มีความคิดเห็น: