วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

ขอขอบคุณ คุณวิวัฒน์ เกิดไพบูลย์ มอบสายไฟฟ้าระหว่างหอพักและโรงเรียน จำนวน 600 เมตร มูลค่า 25000 บาท

มอบผ่านคุณสงวนศักดิ์ กาญจนพันธ์ อดีตผู้จัดการธนาคารออมสิน
ทำให้เด็กพักนอนและครูที่ดูแลเด็กได้ใช้ไฟฟ้า แบ่งปันความสุขกัน
กราบขอบพระคุณที่ดูแลกันหลายรอบ การใช้ไฟฟ้าของเด็กหอคงสามารถใช้ได้
ภายในเดือนมกราคมนี้แน่นอน ขออนุโมทนาด้วยครับ
แล้วจะนำภาพการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้ทราบผ่านเว็บนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: