วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ได้รับบริจาคมาคราว tg 1 ได้น้ำที่สะอาดมากขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น: