วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เริ่มก่อสร้างอาคารมัธยมศึกษา เป็นอาคารเรียนหลังแรก ได้เมื่อย่างเข้าปีที่ 31 ของโรงเรียนกิจกรรมวันศุกร์

ขอบคุณหมอมาฉีดวัคซีนให้กับเด็กในวันนี้
ความสุขที่ร้องได้
ดนตรีต่อท้ายครูสมศักดิ์ นำสวดมนต์สรภัญญะ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาวนา

ขอภาวนาให้ได้ครูบรรจุใหม่ที่มีจิตอาสาเสียสละ
มีอุดมการณ์เพื่อเด็ก สาธุ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ขอบคุณ คุณแก้วชาสีชมพู จากพันทิปดอทคอม ส่งของมาให้

กินข้าวแล้วกินขนม นักเีรียนหอพักส่วนใหญ่ก็เป็นนักกีฬาครับ
ขนมให้ครูสมศักดิ์ ลมุนยองใย แจกให้เด็กพักนอนและนักกีฬา
ก็ได้คนละ 3 ชิ้น
กล่องเครื่องเขียนให้ครูเก็บไว้ให้เด็กหอพัก
นักเรียนหอที่มาแข่งขันกีฬา ร่วมเปิดกล่อง
ไปรับจากไปรษณีย์เลย

บรรยากาศงานกีฬาอำเภอ

แชมป์กรีฑา กีฬา ระดับตำบล

พยายามเพราะพี่ให้กำลังใจวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาพค้าง 16 มกราคม วันครู และใบประกาศนียบัตรของครูโรงเรียนบ้านซิวาเดอ จาก สพฐ.

ใบนี้ของครูระพิพรรณที่ย้ายออกไปแล้ว
ครูประภาสรับรางวัลครูดีศรีสบเมยจากท่านปลัดอาวุโส
รักษาราชการแทนนายอำเภอ
ผลงานทางด้านกีฬา

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ครั้งแรกของซิวาเดอ สำหรับการแสดงเป็นวง


วงดนตรีสากล เพิ่มเป็นสองวงแล้ว มีวงจาก ม.2 เพิ่มอีกวง


เราเชื่อว่า ถ้าเรามีอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่นักเรียนสนใจ
และมีปัจจัยสำีคัญคือไฟ ก็จะทำให้การเรียนรู้ของนักเรียน
สามารถแยกยอดออกไป ขอบคุณคุณมะลิ ที่ถามว่า
นักเรียนต้องการอะไรเพิ่มเติม ผมก็ตอบตามที่นักเรียน
ต้องการก็คือกลองชุด ในขณะที่นักเรียนได้รับก็ฝึกซ้อม
กันทุกวัน จนขณะนี้ก็เล่นได้พอสมควรและน่าพึงพอใจ
กิจกรรมตามความสนใจ จากที่สังเกตพบว่านักเรียนที่พอใจ
ในการเล่นดนตรีสากลไม่จำกัดแค่ระดับมัธยมเท่านั้น
ในระดับประถมศึกษาตัวกระเปี๊ยกก็ตามมาเฝ้าดูทุกวัน

การต่อสายไฟไปยังหอพัก


ขั้นตอนการดำเนินงานหลังจากที่ได้เสาไฟฟ้า
เพื่อเดินสายไฟระยะ 600 เมตร ซึ่งใช้เวลา
ในการทำค่อนข้างนาน เพราะต้องทั้งขุดทั้งฝัง
อุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่
สายไฟ หม้อสเตป หลอดประหยัดไฟ rack
ก็พร้อมที่จะำดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้า
โดยให้ครูที่ควบคุมเด็กหอพักเป็นผู้จัดการ

ควันหลงกีฬา