วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แทรก การประชาคมหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

บุญศรี ธรรมรัตน์ จันทร์ขาว ผู้เสนอโครงการ

ได้รับหนังสือด่วนให้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง
ได้มอบหมายให้นักเรียนเข้าร่วมประชุม โดยมีนักเรียนแกนนำหลัก ๆ ได้แก่
นายบุญศรี (มะโอ) นายธรรมรัตน์ โดยนักเีรียนสามารถนำเสนอโครงการ
และได้รับความไว้วางใจจากหมู่บ้านให้เป็นโครงการอันดับหนึ่ง โดยนักเรียน
วิเคราะห์ความหมายว่าโครงการนับสิบที่เสนอมาอันไหนเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
หรือไม่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้ โครงการที่ได้รับความไว้วางใจคือ โครงการ
ศูนย์สาธิตการอนุรักษ์และจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ห้วยหิ่งห้อย
ซึ่งเป็นน้ำตกอยู่ข้างโรงเรียน งบประมาณ 200,000 บาท ถ้าได้รับงบประมาณ
ดังกล่าว นักเรียนจะทำฝายแม้วแบบถาวร เพื่อชะลอความชุ่มชื้น นำน้ำที่กักเก็บได้
มาปั่นไฟหรือสีข้าว น้ำที่กักเ็ก็บสามารถเลี้ยงปลา และเลี้ยงกบเพื่ออาหารกลางวันได้
นับเป็นผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจสำหรับความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
นำไปใช้ได้จริง

3 ความคิดเห็น:

nut กล่าวว่า...

เอาใจช่วยให้ได้ตามที่เสนอไปครับ

Dee กล่าวว่า...

ดีใจจัง ความรู้ที่ได้ไปดูงานมา สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ชื่นชมคุณครูด้วยที่ใส่ใจนักเรียนอย่างดีครับ
(^______^)

ยิ้มไว้ ยิ้มไว้ กล่าวว่า...

ดีใจจังค่ะ ที่เห็นน้องๆ ได้ทำอะไรเพื่อหมู่บ้าน ^__^