วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ห้องสมุดเริ่มมีชีวิต

ครูอัญญารัตน์เมื่อได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ก็สามารถทำห้องสมุดให้สามารถบริการนักเรียนได้ทุกคน
และจัดระบบยืมคืนได้เป็นอย่างดี แม้ว่าหนังสืออ่านแบบดี ๆ
นั้นจะมีน้อย แต่แค่ปรับปรุงระบบให้สามารถอ่านหนังสือได้
ก็ถือว่าเยี่ยมแล้ว หน้าที่ต่อไปก็คือหาหนังสือมาประจำห้องสมุด

ไม่มีความคิดเห็น: