วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กิจกรรมวันศุกร์

ขอบคุณหมอมาฉีดวัคซีนให้กับเด็กในวันนี้
ความสุขที่ร้องได้
ดนตรีต่อท้ายครูสมศักดิ์ นำสวดมนต์สรภัญญะ

ไม่มีความคิดเห็น: