วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วงดนตรีสากล เพิ่มเป็นสองวงแล้ว มีวงจาก ม.2 เพิ่มอีกวง


เราเชื่อว่า ถ้าเรามีอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่นักเรียนสนใจ
และมีปัจจัยสำีคัญคือไฟ ก็จะทำให้การเรียนรู้ของนักเรียน
สามารถแยกยอดออกไป ขอบคุณคุณมะลิ ที่ถามว่า
นักเรียนต้องการอะไรเพิ่มเติม ผมก็ตอบตามที่นักเรียน
ต้องการก็คือกลองชุด ในขณะที่นักเรียนได้รับก็ฝึกซ้อม
กันทุกวัน จนขณะนี้ก็เล่นได้พอสมควรและน่าพึงพอใจ
กิจกรรมตามความสนใจ จากที่สังเกตพบว่านักเรียนที่พอใจ
ในการเล่นดนตรีสากลไม่จำกัดแค่ระดับมัธยมเท่านั้น
ในระดับประถมศึกษาตัวกระเปี๊ยกก็ตามมาเฝ้าดูทุกวัน

ไม่มีความคิดเห็น: