วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

จะเปลี่ยนแปลงซุ้มพระพุทธรูปให้ดีขึ้น มีพุทธศาสนิกชนสนใจเป็นเจ้าภาพบ้างไหมครับ


วันพุธที่ผ่านมาได้เข้าไปติดต่องานเกี่ยวกับการบวชลูกแก้ว
หรือปอยส่างลอง ได้ไปพบซุ้มพระพุทธรูปของวัดศรีบุญเรือง
ท่านเจ้าอาวาสได้สั่งช่างเทศบาลแม่ฮ่องสอนทำสวยงามมาก
ผมจึงไปถามว่า จะติดต่อช่างได้อย่างไร ท่านก็เบอร์โทรศัพท์มา
ผมก็ติดต่อช่างได้ ช่างก็บอกว่าราคาประมาณ 15000 บาท
ทำด้วยสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม ประกอบกับโรงเรียนก็ได้
รับพระพุทธรูปใหม่ คราวที่พระมาโปรด และมีผู้รู้ให้คำแนะนำว่า
พระหันหน้าไม่ถูกทิศ ควรจะย้ายให้หันหน้าไปยังทิศอื่น
ดังนั้นมีความจำเป็นจะต้องย้ายไปยังบริเวณใกล้กับสะพาน
และจำเป็นต้องสร้างฐานพระ ร่วมด้วย
พุทธศาสกนิกชนสนใจจะทำบุญ ติดต่อที่ wattana111@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553

คืบหน้าการสร้างรั้วสองประโยชน์

วางแผนร่วมกับสุภาพว่าจะทำด้านทิศใต้ก่อนเพราะมี
ถนนขึ้นด้านหลังโรงเรียนต้องทำอย่างเร่งด่วน
แต่ก็บอกว่าค่อยทำในเวลาตอนเช้าที่แดดยังไม่ร้อน
และนำนักเรียนมาช่วยทำด้วย

คืนหน้าอาคารสระว่ายน้ำใหม่ คลายร้อน หน้าโรงเรียน


หนุกหนาน

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนหอพัก โรงเรียนแม่สะเีรียง บริพัตรศึกษา

นายบุญเทียน และนายผ่องพรรณ ว่าที่นักเรียน ม.4
โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สอบชิงทุนและได้
รับคัดเลือกให้เป็นนักเีรียนหอพัก ซึ่งต้องสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์

กราบขอบพระคุณคุณปอลพร้อมคณะ พี่มอลลี่ และ พี่นิด นำของมาให้ เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกัน

ชุดแรก แจกนักเรียนที่มาช่วยดูแลโรงเรียน
ยา
เสื้อผ้าหนังสือยาและเส้นลวด

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

เมื่อมีการปรับที่ดินเสร็จ

สมกับรางวัลอบจ.รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
กราบขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด


หมุนไปรอบ ๆ
สนามกีฬาที่นักเรียนชอบกว้างสุด ๆ

มีถนนขึ้นไปยังที่ปรับที่ดินด้วย สูงและวิวดี
สูงจนเห็นหลังคาอาคารสูงที่สุด
ด้านบนสุดของโรงเรียนกว้างสุด ๆ
ข้างโรงเรียน 2
ข้างโรงเีรียน 1

กราบขอบพระคุณท่านพระครูวรญาณสัมปยุต หัวหน้าพระธรรมจาริกแม่ฮ่องสอน

มอบของที่ระลึกให้ครูอาจารย์

ศิษย์เก่าที่ไปเรียนบริพัตร และ สบเมยวิทยาคม ร่วมแจม
ถ่ายรูปร่วมกัน


วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

นพดล อยู่พรหมแดน ส่งคลิบเสียง โฟนอิน ผ่านอินเตอร์เน็ตจากแม่สะเรียง สู่ ซิวาเดอ


ฟังคลิบเสียงพี่นพดล ศิษย์เก่าร่วมให้ข้อคิดในวันอำลาอาลัย

คณะครูอวยพร ให้กำลังใจในการเรียนต่อ


หัวหน้าชุดฝึกอบรม กอรมน.จังหวัด
ตัวแทนฝั่งคริสต์อวยพร

การแสดงแจกเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร

ผู้ใหญ่บ้านแสดงความรู้สึก