วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

กราบขอบพระคุณคุณปอลพร้อมคณะ พี่มอลลี่ และ พี่นิด นำของมาให้ เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกัน

ชุดแรก แจกนักเรียนที่มาช่วยดูแลโรงเรียน
ยา
เสื้อผ้าหนังสือยาและเส้นลวด

ไม่มีความคิดเห็น: