วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553

คืบหน้าการสร้างรั้วสองประโยชน์

วางแผนร่วมกับสุภาพว่าจะทำด้านทิศใต้ก่อนเพราะมี
ถนนขึ้นด้านหลังโรงเรียนต้องทำอย่างเร่งด่วน
แต่ก็บอกว่าค่อยทำในเวลาตอนเช้าที่แดดยังไม่ร้อน
และนำนักเรียนมาช่วยทำด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: