วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

กราบขอบพระคุณท่านพระครูวรญาณสัมปยุต หัวหน้าพระธรรมจาริกแม่ฮ่องสอน

1 ความคิดเห็น:

ฉิง ฉิง กล่าวว่า...

ยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วย ที่ได้ลงมาเรียนที่กรุงเทพ