วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

เมื่อมีการปรับที่ดินเสร็จ

สมกับรางวัลอบจ.รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
กราบขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด


หมุนไปรอบ ๆ
สนามกีฬาที่นักเรียนชอบกว้างสุด ๆ

มีถนนขึ้นไปยังที่ปรับที่ดินด้วย สูงและวิวดี
สูงจนเห็นหลังคาอาคารสูงที่สุด
ด้านบนสุดของโรงเรียนกว้างสุด ๆ
ข้างโรงเรียน 2
ข้างโรงเีรียน 1

ไม่มีความคิดเห็น: