วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนหอพัก โรงเรียนแม่สะเีรียง บริพัตรศึกษา

นายบุญเทียน และนายผ่องพรรณ ว่าที่นักเรียน ม.4
โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สอบชิงทุนและได้
รับคัดเลือกให้เป็นนักเีรียนหอพัก ซึ่งต้องสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์

2 ความคิดเห็น:

ฉิง ฉิง กล่าวว่า...

ยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยค่ะ

ยิ้มไว้ ยิ้มไว้ กล่าวว่า...

ยินดีกับน้องด้วยคะ ^__^