วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

นพดล อยู่พรหมแดน ส่งคลิบเสียง โฟนอิน ผ่านอินเตอร์เน็ตจากแม่สะเรียง สู่ ซิวาเดอ


ฟังคลิบเสียงพี่นพดล ศิษย์เก่าร่วมให้ข้อคิดในวันอำลาอาลัย

ไม่มีความคิดเห็น: