วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

บรรยากาศทั่วไปหอยสาละวิน

ดอกดิน


เด็กกับน้ำ เห็นเล่นแต่เช้าถึงเย็นเลย

ภาพค้าง

ปิดเทอมงานหลายอย่างยังเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้ง

คืบหน้าอาคารวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

กราบขอบพระคุณ คุณพี่นิด จากออสเตรเลียครับ

โครงการที่พี่นิดต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตเด็กพักนอนคือ โครงการเลี้ยงกบ
(โอนเงินมาแล้ว สมุดบัญชีโรงเรียนอยู่ที่ครู กำลังติดตามให้ครับ)
และ โครงการสร้างห้องสตัดดี้รูม ให้กับนักเรียนพักนอน

กราบขอบคุณพี่นิดมากครับ

ขอแสดงความยินดีกับนพดล อยู่พรหมแดน นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชาติ
ก็เป็นไปตามที่คาดไว้ นักเรียนชายขอบคนนี้ได้แสดงให้เห็น
ว่ามีความเป็นไปได้สำหรับ motto อยู่ดอยก็เป็นที่หนึ่งได้
ผมรู้สึกยินดีกับนพดลอย่างเต็มที่ แม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วย
อะไรนพดลมากเท่าใดนักนอกจาก ให้กำลังใจและการปลุกเร้า
ให้เขารู้ว่า เขามาจากที่แดนไกลและทุรกันดารยากลำบาก
เมื่อเรามาไกลขนาดนี้แล้ว และเราจะต้องสู้ หลายครั้งที่เห็น
นพดล และเพื่อนๆ ไปเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แล้วน้อยใจ
ที่ผมไม่ค่อยได้ไปเยียมเขา เหมือนกับ ผอ.โรงเรียนอื่น ๆ
่ใจจริงต้องการให้เขารู้จักในการพึ่งพาตนเอง พึ่งพาศักยภาพตนเอง
และไม่ผิืดหวังเลยที่เขาพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพและได้ยืนบนลำแข้งตนเอง
อยู่แถวหน้าของอำเภอ จังหวัด ประเทศ
และเรื่องขอเขาผมเสียใจอยู่เรื่องเดียว
คือ เมื่อแปดปีกว่า ผมไม่สามารถสร้างโรงเรียนดั่งใจได้
โรงเรียนก็ยังเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ มีอาคารแค่ 2 หลัง ไม่มีไฟฟ้า
ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ครูก็ขาดแล้วขาดอีก
การเรียนการสอนก็สอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ก็หรูแล้ว
จากวันนั้น ถึง วันนี้ ก็ยังขาดแคลนอยู่ ก็แก้ไข ปรับปรุง
ด้วยความพยายาม แต่หลังจากที่เราพยายามก็มีเทวดา
เข้ามาช่วยเราให้เราสามารถทำงานได้เท่าที่เรามีศักยภาพทำ
***
ขอให้โชคดีครับ นพดล อยู่พรหมแดน นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553

ขอบคุณชาวพันทิปดอทคอม ห้องต้นไม้ด้วยครับ

สรุปผลการเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียน

1. นายธรรมรัตน์ ศิริรัตนพานิชกุล เรียนต่อโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ
2. นายจันทร์ขาว เรืองชัยศรีกุล เรียนต่อโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ
3. นางสาวปราณี ดาวกลางไพร เรียนต่อโรงเรียนฮอดวิทยาคม เชียงใหม่
4. นายบุญศรี สกุลจันทร์จำรัส เรียนต่อโรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง
5.นายอนุสรณ์ สกุลคำแสน เรียนต่อโรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง
6.นายสุนทร วินิจกิจเจริญกุล เรียนต่อโรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง
7.นางสิงห์พันธ์ สุดสวยจำปี เรียนต่อโรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง
8.นายกาโย ศิริวนาธร เรียนต่อโรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง
9.นายบุญเทียน พิสสมัย เรียนต่อโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา โดยทุนนักเรียนหอพัก
10.นายผ่องพรรณ สกุลลิขิตพัฒน์ เรียนต่อ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา โดยทุนนักเรียนหอพัก
11.นางสาวทูพอ - เรียนต่อโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
12.นางสาวจันทร์ดี กะเจ เรียนต่อโรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
13.นางสาวจันทร์สอน เขอะมา เรียนต่อโรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
14.นางสาวอรพิมพ์ สกุลจันทร์จำรัส เรียนต่อโรงเรียนราชประชา 21แม่ฮ่องสอน
15.นางสาวสุรพร โลกากุล เรียนต่อโรงเรียนราชประชา 21แม่ฮ่องสอน
16.นายสิงห์ โลกากุล เรียนต่อโรงเรียนราชประชา 21 แม่ฮ่องสอน
17.นางสาวกานติมา วินิจกิจเจริญกุล เรียนต่อจังหวัดเชียงราย (ยังไม่มีข้อมูล ชื่อโรงเรียน)
18.นางสาวสุกัญญา หมีเปื่อย เรียนต่อจังหวัดเชียงราย (ยังไม่มีข้อมูล ชื่อโรงเรียน)
19.นางสาวสุดาพร เดอะเก เรียนต่อจังหวัดเชียงราย (ยังไม่มีข้อมูล ชื่อโรงเรียน)
20.นางสาวมินฑิตา บือพอ เรียนต่อจังหวัดเชียงราย (ไม่ไม่มีข้อมูล ชื่อโรงเรียน)
21.นายเยโพ เรืองชัยศรีกุล เรียนด้านอาชีพ ศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ช่างยนต์
22.นายบรรพต บือพอ เรียนต่อ การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย
23นายอนุรักษ์ ปัญจวรากุล เีรียนต่อ การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนที่ไม่ได้เรียน แต่กำลังจูงใจให้เรียนต่อ การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.นายประมวล วงษ์ฺจันทร์สกุล บิดาเสียชีวิตแต่เล็ก มารดาต้องทำงานเลี้ยงน้องไม่มีเงินเรียน
2.นายปิยะพงษ์ พนาลัยวิมาน มารดาเสียชีวิตเหลือแต่พ่อ ต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน
3.นางสาวทรงงาม ปัญญานากุล บิดาเสียชีวิตแต่เด็ก ก่อนจบการศึกษาแม่ถูกต้นไม้ทับอาคารโคม่า ทำให้ไม่ได้เรียน ตอนนี้เฝ้าแม่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขาดแคลน กำลังหาทางช่วยเหลือ หรือผู้สนใจที่จะช่วยเหลือแจ้งโพสมาที่บล็อกนี้ได้

สิทธิและโอกาสของเด็กอาจเสียสิทธิ เสียโอกาส เพราะความยากจน หรือเงื่อนไขปัจจัยต่าง ๆ
แต่โอกาสในรูปแบบอื่น เช่น การเรียนกับ กศน. ก็พอจะให้สิทธิและโอกาสได้

โครงการย่ามน้องคล้องไหล่พี่ ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณคุณนิว และ คุณนัทมากครับ

ขอบคุณโครงการดี ๆ ที่มีให้เด็กนักเรียนของโรงเรียน
ของคุณ natashi และ คุณนิวอลิส
เราพยายามทำโครงการออกมาให้ดีที่สุด ให้เป็นประโยชน์
กับนักเรียนตามเป้าหมายโครงการก็คือสร้างรั้วโรงเรียนแบบกินได้
ซึ่งต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ในส่วนที่จำเป็นต้องซื้อ
อยากให้ท่านที่ทำโครงการให้นักเรียนเข้ามาชื่นชมผลงานของท่าน
ในเวลาที่เหมาะสม ก็คือ ฤดูหนาว ตอนนี้เราวางแผนสร้างที่พักให้กับท่านในบรรยากาศ
แบบธรรมชาติและผ่อนคลาย เป็นการขอบคุณท่าน ส่วนเราทำคืบหน้า
เท่าไร ก็จะโพสในบล๊อกนี้แล้วกันคุณนิวสรุปโครงการแล้วครับ