วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

มอบเงินให้ครูประภาสจ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินในบริเวณที่ปรับที่ดินขยายสนาม

ไม่มีความคิดเห็น: