วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แม้จะเรียนต่อไกล พี่ขวัญ ก็เข้าไปเยี่ยมที่จังหวัดลำปางครับ

โรงเรียนวัดนี้แหละสร้างคน

พี่ขวัญคนสวยยยย


ยังตั้งมั่นในการเป็นคนรักดี

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กบ เฟสแรก เสร็จเรียบร้อยแล้ว


เรียนกีฬาไทย ใช้สมองหนุ่ม แค่วางก็ผิดแล้ว

เข้าร่วมกิจกรรมมัดมือของชาวบ้าน
กิจกรรมอาหารกลางวัน ได้กินทุกคน ทุกอิ่ม


แกงปลา


ประถมนั่งตัวเดิม


มัธยมกับโต๊ะทานอาหารใหม่

รั้วกินได้ ยังเรื่อย ๆ แต่ทำงานได้มากขึ้นเพราะฝนแรกเริ่มโปรยปรายมาแล้ว
ภาพค้าง อาคารเรียนใหม่ จากมุมต่าง ๆ