วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมรั้วกินได้ ทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลางวันและกลางคืน เนื่องจากอากาศร้อนมากเร่งไม่ได้อย่างใจ

ไม่มีความคิดเห็น: