วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ปรับปรุงหอพัก โดยครูหอพัก

จากกอมูเดอ
นักเรียนหอใหม่จากหลาย ๆ ที่
ไม่มีความคิดเห็น: