วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความยินดีกับครูอัญ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ไม่มีความคิดเห็น: