วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมอาหารกลางวัน ได้กินทุกคน ทุกอิ่ม


แกงปลา


ประถมนั่งตัวเดิม


มัธยมกับโต๊ะทานอาหารใหม่

ไม่มีความคิดเห็น: