วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ทำบุญโรงเีรียน พระอาจารย์เกรียงไกร สีลโชโต แห่งสำนักสงฆ์ปู่คำ(ธรรมยุติ)เป็นประธานในพิธี


พระเอกมาทันเวลา

อิ่มอร่อยวันนี้


ไม่มีความคิดเห็น: