วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ห้องเรียนใหม่ของน้อง ๆ


จริง ๆ แล้วเตรียมให้ัชั้นมัธยมแต่บังเอิญ
ห้องนี้บรรจุคนได้มากที่สุด แค่ 20 คน
มัธยมก็เลยอดเลย

โต๊ะครูติ๊ก

พร้อมด้วยโทรทัศน์

พื้นยังไม่ได้ปูนั่ง

มีโทรทัศน์และวีดิทัศน์ทุกห้องทุกชั้น

ไม่มีความคิดเห็น: