วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ภาพค้าง หนุ่มวิศวะกรุงเทพ เรียนรู้ภูมิปัญญาการทำไร่ข้าว


ลงมือทำ


ถ่ายภาพ


พริก

ข้าว

ไม่มีความคิดเห็น: