วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เลือกตั้งประธานนักเรียน


คนนี้แหละประธานนักเรียน นอนป่วยก็ได้รับคัดเลือก
แสดงความยินดีด้วย


ไม่มีความคิดเห็น: