วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โรดแมป ซิวาเดอวัลเลย์


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2551 เมื่อดำรงตำแหน่งครบ
6 ปี ได้คิดโครงการซิวาเดอวัลเล่ย์ ว่าภายใน 10 ปี
นี้โครงการซิวาเดอวัลเล่ย์ต้องเกิดขึ้นให้ได้ ขณะนี้
โครงการดังกล่าวได้สำเร็จไปแล้ว 39 เปอร์เซ็นต์
ขณะนี้ก็กำลังดำเนินการไปตามโรดแมป ดังกล่าวนี้
ว่าแล้ว roadmap นี้ก็ก้าวหน้าไปพอสมควรหลังจาก
ที่ได้รับไฟฟ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ
เพื่อสร้างฝันที่เป็นจริง หลังจากที่ทุ่มกายทุ่มใจให้กับ
โรงเรียน ท่ามกลางอุปสรรคตามธรรมชาติที่มาทดสอบ
.
.
.
กราบขอบพระคุณทุกท่านแทบเท้า
ที่ท่าน
ที่ได้ให้โอกาสแก่เด็ก
ที่ท่าน
ได้ให้โอกาสแก่โรงเรียน
.
.
.

1 ความคิดเห็น:

จอโดะ กล่าวว่า...

จะเฝ้าติดตามโครงการ
และเป็นกำลังใจให้คนทำงานจริงครับ