วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ปรับปรุงห้องสมุด และ จัดมุมนักอ่านเคลื่อนที่โดยใช้หนังสือใหม่

คณะครูที่มาช่วยปรับปรุง

แจกจ่ายหนังสือยืมเรียน

ห้องสมุดกว้างได้ใจ


มุมนักอ่านเคลื่อนที่

มุมนักอ่านเคลื่อนที่
หนังสือของคุณอรอนงค์ สุรเจริญชัยกุล ประำจำห้องสมุดแล้ว
พร้อมกับหนังสือกบนอกกะลา ของคุณพิชาภา พรชนกนารถ
กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ชอบจริง ๆ ครับหนังสือดี ๆ

หนังสือเรียนกำลังจัดระเบียบ

ทำความสะอาด
ต่อเติมใหม่ ๆ สด ๆ ร้อน ๆ

ไม่มีความคิดเห็น: